ยินดีต้อนรับสู่รายวิชาการประเมินสารสนเทสด้านข้อมูลและการสื่อสารสู่ผู้บริโภค

ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

Skill Level: Beginner