การฝากครรภ์ และการคัดกรองก่อนการตั้งครรภ์ การทำคลอดปกติและการคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการคลอด การดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด การให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างบทบาทและสายสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก การให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด