ความสำคัญของอาหาร โภชนาการต่อสุขภาพ ความต้องการพลังงาน การประเมินภาวะโภชนาการ ประเภทอาหารบำบัด วิถีทางให้อาหารบำบัด อาหารแลกเปลี่ยน หลักการจัดอาหาร การดัดแปลงอาหาร