ฝึกปฏิบัติการดูแลต่อหญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอด ทารกแรกเกิดปกติ และครอบครัว การทำคลอดปกติ การวางแผนครอบครัว การตรวจและให้บริการ

Clinical practice on care of normal women during pregnancy, postpartum period, new born and family, delivery , family planning , examination and service.