คำอธิบายรายวิชา(ไทย) :แหล่งกำเนิดน้ำเพื่อการประปา มาตรฐานน้ำดื่ม ความต้องการน้ำ การออกแบบองค์ประกอบสำหรับระบบประปา ระบบส่งน้ำดิบ ระบบการสูบน้ำ กระบวนการบำบัดน้ำผิวดิน ได้แก่ การสร้างตะกอน และการรวมตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อโรค กระบวนการบำบัดน้ำใต้ดิน การกำจัดเห็ลก-แมงกานีส การกำจัดความกระด้าง ระบบจ่ายน้ำ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) :Water sources for water supply, drinking water standard, water demand, design of facilities for water supply system; transmission; pumping system; surface water treatment processes; coagulation andflocculation; sedimentation, filtration; disinfection, groundwater treatment processes; ferro-manganese removal; hardness removal, distribution system

Skill Level: Beginner