เพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระบบสิ่งแวดล้อมในภาพรวม กฎหมายและข้อบังคับสิ่งแวดล้อม การคำนวณทางวิศวกรรมขั้นแนะนำ เทอร์โมไดนามิกส์ขั้นแนะนำ สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงาน แนวคิดทางวิศวกรรมในการควบคุมมลพิษ ข้อพิจารณาในโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

      Knowledge of understanding of environmental engineering, environmental system overview, environmental legislation and regulation, introduction to engineering calculations, introduction to thermodynamics, material balances and energy balances, engineering concepts in pollution control, considerations in environmental management project, environmental engineering and sustainable development.   

Skill Level: Beginner