เป็นวิชาเกี่ยวกับท่างด้านแหล่งที่มาของยา รูปแบบยา การปรุงยารูปแบบต่างๆ และการคำนวณขนาดยาที่ใช้ในสัตว์

Skill Level: Beginner