1. การเพิ่มกระดานเสวนา Forum
2. การมอบหมายงาน Assignment
3. การตรวจงาน / การบ้าน
4. การจัดการคลังข้อสอบ
5. การสร้างข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ
6. การนำข้อสอบเข้าสู่ระบบ (import)
7. การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ
8. การสร้างแบบสอบถาม
9. การสร้างห้องสนทนา

Skill Level: Beginner