การจัดการธุรกิจด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
Skill Level: Beginner