อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขนมอบ ชนิดและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของส่วนผสมในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขนมอบ อุปกรณ์และเทคนิคในการผลิต การเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมอบ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โด เพสตรี้และแบตเตอร์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขนมอบแช่แข็ง การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมขนมอบ นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ขนมอบ และปฏิบัติการสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขนมอบ

Skill Level: Beginner