มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฮโรลิกส์และระบบนิวแมติกส์ ตัวขับเคลื่อนทางกล ทราสดิวเซอร์ เซนเซอร์ ไมโครคอนโทรลอร์ พีแอลซีเบื้องต้น ระบบควบคุม การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์วิทัศน์ใน ระบบอุตสาหกรรมการผลิต การนำเซนเซอร์และตัวขับไปใช้งาน อุปกรณ์ทางกลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและวงจรไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกัน เซนเซอร์นำทาง เช่น เซนเซอร์ความเร่ง และ ไจโรสโคป

Skill Level: Beginner