กระดานข่าวการใช้งาน

ขอขอบคุณสำหรับการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ แต่...

Detectado un error de codificación, debe ser corregido por un programador: moodle_database::get_in_or_equal() does not accept empty arrays

Más información sobre este error