กระดานข่าวการใช้งาน

ขอขอบคุณสำหรับการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ แต่...

Erreur de programmation détectée. Ceci doit être corrigé par un programmeur : moodle_database::get_in_or_equal() does not accept empty arrays

Plus d'informations sur cette erreur