กระดานข่าวการใช้งาน

ขอขอบคุณสำหรับการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ แต่...

Kesalahan pengkodean terdeteksi, itu harus diperbaiki oleh programmer: moodle_database::get_in_or_equal() does not accept empty arrays

Informasi selanjutnya mengenai galat ini