กระดานข่าวการใช้งาน

ขอขอบคุณสำหรับการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ แต่...

Coding error detected, it must be fixed by a programmer: moodle_database::get_in_or_equal() does not accept empty arrays

ဤ မှားယွင်းမှုအကြောင် အသေးစိတ်ကြည့်ပါ