กระดานข่าวการใช้งาน

ลงวิชา412141ยังไงค่ะ

ลงวิชา412141ยังไงค่ะ

de กุลวดี -
Número de respuestas: 0

ประชาสัมพันธ์การเข้าทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย(ด่วนมากที่สุด)
ขอให้นักศึกษาหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนวิชา 412 141 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำสำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะประกาศรับสมัครประมาณวันที่ 2 - 13 มิ.ย. 2551

"เห็นประกาศแล้วแต่ลงอย่างไรค่ะ ต้องเข้าเว็บไหนบอกขั้นตอนด้วยค่ะ เทอมก่อนยังไม่ได้ค่ะ ทำอย่างไรดีค่ะ