กระดานข่าวการใช้งาน

ปัญหาการใช้งานของระบบใหม่

ปัญหาการใช้งานของระบบใหม่

Number of replies: 0

ตั้งแต่เริ่มมีการใช้งานโปรแกรม ระบบใหม่ พบว่าไม่สะดวกเหมือนอันเดิม

1. รายวิชาที่ My course บางอันหายไป และเพิ่มไม่ได้

2. การดูสถิติ Q response ต่างๆ ไม่สามารถพิมพ์ผลทีแสดงบนหน้าจอได้

3. การดาวโหลด Excel ไม่มีข้อมูล

4. การสร้าง Q ใหม่ พบว่ามีรายการ private มาให้เลือก เพ่มจาก template และ public

   ซึ่งเยอะมาก แยกไม่ออก

5. การสร้าง Q จาก template ควรเปลี่ยนให้เป็น private เหมือนอันเดิม โดยไม่ต้องมา

   ปรับแก้ใหม่