กระดานข่าวการใช้งาน

report score ไม่สามารถ download ในรูป exel หรือ word ได้

Re: report score ไม่สามารถ download ในรูป exel หรือ word ได้

เพียงตา สาตรักษ์
Number of replies: 0

ขอบคุณคะ ลองเข้าไปหลังจากอาจารย์ตอบก็ใช้ได้ คะ

Thanks