กระดานข่าวการใช้งาน

ทำยังไงถึงจะเข้าสู่บทเรียนได้ ไม่มี Username

ทำยังไงถึงจะเข้าสู่บทเรียนได้ ไม่มี Username

- สามารถ の投稿
返信数: 1

ตอบ: ถ้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถ เข้าเรียนได้เลยครับ

โดยใช้ Username และ Password เดียวกับที่นักศึกษา Login ดูเกด ครับ

สามารถ への返信

ตอบ: ทำยังไงถึงจะเข้าสู่บทเรียนได้ ไม่มี Username

- คมสันต์ の投稿
เข้าไม่ได้แล้วไม?ถึงโพสได้อะครับ