กระดานข่าวการใช้งาน

การตั้งค่ารายวิชาให้บุคคลทั่วไปที่มีรหัสผ่านเข้าชมได้ ไม่ทำงาน

Detectado un error de codificación, debe ser corregido por un programador: Exporter class is missing required related data: (mod_forum\local\exporters\post) author => mod_forum\local\entities\author

Más información sobre este error