กระดานข่าวการใช้งาน

การตั้งค่ารายวิชาให้บุคคลทั่วไปที่มีรหัสผ่านเข้าชมได้ ไม่ทำงาน

Erreur de programmation détectée. Ceci doit être corrigé par un programmeur : Exporter class is missing required related data: (mod_forum\local\exporters\post) author => mod_forum\local\entities\author

Plus d'informations sur cette erreur