กระดานข่าวการใช้งาน

การตั้งค่ารายวิชาให้บุคคลทั่วไปที่มีรหัสผ่านเข้าชมได้ ไม่ทำงาน

프로그램 오류 발견. 프로그래머 에 의해 수정되야 합니다:Exporter class is missing required related data: (mod_forum\local\exporters\post) author => mod_forum\local\entities\author

이 오류에 대한 추가 정보