กระดานข่าวการใช้งาน

ต้องกด ctrl นานรึป่าวคับเนื่อหาถึงจะปรากฎ

ต้องกด ctrl นานรึป่าวคับเนื่อหาถึงจะปรากฎ

- นัยชน の投稿
返信数: 1
กด ctrl นานแล้วแต่ยังไม่เห็นอะไรเลย
นัยชน への返信

ตอบ: ต้องกด ctrl นานรึป่าวคับเนื่อหาถึงจะปรากฎ

- สามารถ の投稿
ค้างจนกว่าเนื้อหาจะปรากฏครับ จึงค่อยปล่อย