กระดานข่าวการใช้งาน

ต้องกด ctrl นานรึป่าวคับเนื่อหาถึงจะปรากฎ

ต้องกด ctrl นานรึป่าวคับเนื่อหาถึงจะปรากฎ

ໂດຍ นัยชน -
ຈຳນວນການຕອບກັບ: 1
กด ctrl นานแล้วแต่ยังไม่เห็นอะไรเลย
ໃນການຕອບກັບຫາ นัยชน

ตอบ: ต้องกด ctrl นานรึป่าวคับเนื่อหาถึงจะปรากฎ

ໂດຍ สามารถ -
ค้างจนกว่าเนื้อหาจะปรากฏครับ จึงค่อยปล่อย