กระดานข่าวการใช้งาน

เปลี่ยนภาษาของ Office ทำไงครับ

เปลี่ยนภาษาของ Office ทำไงครับ

อัษฎางค์
Number of replies: 1
ของ 2003� เปลี่ยนไม่เป็นอ่าครับจะเอาไว้ฝึกทำ
In reply to อัษฎางค์

ตอบ: เปลี่ยนภาษาของ Office ทำไงครับ

สามารถ

ตอบ Office 2003 ถ้ารุ่นที่น้องลงครั้งแรกเป็นรุ่นไทยครับ ถ้าจะให้สวิตอังกฤษ

ต้องติดตั้ง English MUI หายาก


แต่ถ้า Office 2003 รุ่นที่น้องลงครั้งแรกเป็นอังกฤษ ถ้าจะให้สวิตเป็นไทยได้

ต้องติดตั้ง�Thai MUI หาง่าย ผมก็มี


ปล. ตอนนี้มหาลัยซื้อของแท้มาทั้ง Thai�และ English�แล้ว ให้เลือก Download ได้เลย http://10.101.141.45/data/setup.html