กระดานข่าวการใช้งาน

หมดเขตสมัคร ?

ตอบ: หมดเขตสมัคร ?

by System -
Number of replies: 0

แจังนักศึกษา

เนื่องจากการตั้งค่าวันที่สมัครสอบซ่อมมีข้อผิดพลาดเรื่องวันและเวลา
ทำให้ระบบทำการปิดรับสมัครสอบซ่อมโดยอัตโนมัต� ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว จึงทำการเปิดขยายเวลาการเปิดรับสมัครสอบซ่อมตามวันและเวลาที่ได้แจังไว้ที่เว็บ� http://learning.kku.ac.th�� หากนักศึกษาท่านที่ยังไม่ได้สมัครสอบซ่อมสามารถเข้ามาสมัครสอบซ่อมได้ตามปกติ

���������������� จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้��
����������������� สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน