กระดานข่าวการใช้งาน

ขอถอนวิชาเรียนค่ะ

ขอถอนวิชาเรียนค่ะ

พรสวรรค์
Number of replies: 0
ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในวันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2550 ขอถอนรายวิชาหลัการตลาดค่ะ� เฉพาะเรียนแบบ e-learning นะคะที่เรียนในภาคปกติยังเป็นสมาชิกเหมือนเดิม