กระดานข่าวการใช้งาน

ตอบอาจารย์ศิวัตรา การ export และการดูคะแนน ของการบ้าน

Erreur de programmation détectée. Ceci doit être corrigé par un programmeur : Exporter class is missing required related data: (mod_forum\local\exporters\post) author => mod_forum\local\entities\author

Plus d'informations sur cette erreur