กระดานข่าวการใช้งาน

ตอบอาจารย์ศิวัตรา การ export และการดูคะแนน ของการบ้าน

コーディングエラーが検出されました。プログラマによって修正される必要があります: Exporter class is missing required related data: (mod_forum\local\exporters\post) author => mod_forum\local\entities\author

このエラーに関する詳細情報