กระดานข่าวการใช้งาน

เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา

- นิ่ม の投稿
返信数: 2

รบกวนถาม� Admin�

เรื่องการลงทะเบียนผู้สอน�

�หลังจากลงทะเบียนและเพิ่มรายวิชา� เรียบร้อยแล้ว�� ต้องทำอะไรเพิ่มหรือไม่��

��������������������������������ขอบคุณค่ะ�

������������� อ.ธรีนันท์� ภาควิชาคณิตศาสตร์� คณะวิทยาศาสตร์

นิ่ม への返信

ตอบ: เพิ่มรายวิชา

- System の投稿

รอรับ e-Mail แจ้ง Username และ Password� จากเจ้าหน้าที่ครับ

ระบิล ภักดีผล