กระดานข่าวการใช้งาน

เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา

นิ่ม -
回帖数:2

รบกวนถาม� Admin�

เรื่องการลงทะเบียนผู้สอน�

�หลังจากลงทะเบียนและเพิ่มรายวิชา� เรียบร้อยแล้ว�� ต้องทำอะไรเพิ่มหรือไม่��

��������������������������������ขอบคุณค่ะ�

������������� อ.ธรีนันท์� ภาควิชาคณิตศาสตร์� คณะวิทยาศาสตร์

回复นิ่ม

ตอบ: เพิ่มรายวิชา

System -

รอรับ e-Mail แจ้ง Username และ Password� จากเจ้าหน้าที่ครับ

ระบิล ภักดีผล