กระดานข่าวการใช้งาน

สอบซ่อมไม่ผ่านทำไงอ่ะ

Coding error detected, it must be fixed by a programmer: Exporter class is missing required related data: (mod_forum\local\exporters\post) author => mod_forum\local\entities\author

ဤ မှားယွင်းမှုအကြောင် အသေးစိတ်ကြည့်ပါ