ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คอร์สนี้มีเพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นภาระงานภายในสำนัก รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจะเพิ่มทักษะต่างๆ ที่บุคลากรสนใจ
Skill Level: Beginner