เรียนรู้ข้อมุลในชีวิตประจำวัน ลักษณะของข้อมูลที่ดี กานำเสนอข้อมุลด้วยโปรแกรม Pain

Skill Level: Beginner