รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. - มข. ระดับชั้น ม. 4
Skill Level: Beginner