ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ ประเภทของอาหารสัตว์น้ำ ชีวพลังงานศาสตร์ ความต้องการสารอาหาร ได้แก่ น้ำ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และแร่ธาตุ ระบบการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร วัตถุดิบอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารทางเลือกสำหรับสัตว์น้ำการคำนวณสูตรอาหาร การผลิตอาหารสำเร็จรูป การประเมินคุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารและวัตถุดิบอาหาร


Skill Level: Beginner