นักเรียนทำกิจกรรมใน During Class ครบแล้วกด Checklist ด้วยนะครับลุยๆๆ