กระดานข่าวการใช้งาน

ลงทะเบียนสอบซ่อม

ลงทะเบียนสอบซ่อม

oleh วิลาสินี -
Jumlah balasan: 3
ลงทะเบียนสอบซ่อมที่ไหนคะ� หาไม่เจอเลย
Sebagai balasan วิลาสินี

ตอบ: ลงทะเบียนสอบซ่อม

oleh System -
ประกาศ01สมัครสอบซ่อม ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ�ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2549�หลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2550 ถึง 31 ม.ค 2550 เวลา 12.00

http://learning.kku.ac.th/ems/
Sebagai balasan System

ตอบ: ลงทะเบียนสอบซ่อม

oleh หทัยภูมิ -
ทำไมบอกว่า

ขณะนี้ระบบปิดรับสมัครสอบซ่อม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 แล้วครับ

........

�วันนี้วันที่ 26 เอง ไม่ใช่เหรอครับ

Sebagai balasan หทัยภูมิ

ตอบ: ลงทะเบียนสอบซ่อม

oleh System -

แจังนักศึกษา

เนื่องจากการตั้งค่าวันที่สมัครสอบซ่อมมีข้อผิดพลาดเรื่องวันและเวลา
ทำให้ระบบทำการปิดรับสมัครสอบซ่อมโดยอัตโนมัต� ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว จึงทำการเปิดขยายเวลาการเปิดรับสมัครสอบซ่อมตามวันและเวลาที่ได้แจังไว้ที่เว็บ� http://learning.kku.ac.th�� หากนักศึกษาท่านที่ยังไม่ได้สมัครสอบซ่อมสามารถเข้ามาสมัครสอบซ่อมได้ตามปกติ

���������������� จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้��
����������������� สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน