กระดานข่าวการใช้งาน

แบบนี้ซ่อมยังไงครับ

แบบนี้ซ่อมยังไงครับ

by เชิดชัย -
Number of replies: 1

ภาคทฤษฎี

ภาคปฏิบัติ

Set 1

Set 2

Set 3

Module 1-7 (%)

สถานะ

Module 4

Module 5

สถานะ

Module 6

Module 7

สถานะ

67

50

1

35

35

สอบซ่อมภาคปฏิบัติ ผมสอบเฉพาะ� set 2� Module 4�� หรือสอบทั้งหมดครับ

In reply to เชิดชัย

ตอบ: แบบนี้ซ่อมยังไงครับ

by System -

ให้สมัครสอบซ่อมทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ ส่วนปฏิบัติให้เตรียมสอบ set 2 ใหม่ก็คือ Word และ Excel� ส่วน set 3� ผ่านแล้วครับหากไม่เข้าใจอย่างไรให้ศึกษาได้จากคู่มือหลักสูตร ฯ