กระดานข่าวการใช้งาน

คะแนนทฤษฎีหาย

คะแนนทฤษฎีหาย

by อมรวิทย์ -
Number of replies: 1

วิชาหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

ตอนแรกที่ผมเปิดดูคะแนนภาคทฤษฎีออก ผมได้ 76 คะแนน แต่พอคะแนนปฏิบัติออก คะแนนทฤษฎีผมกลับไม่มีและบอกว่าผมยังได้ทดสอบภาคทฤษฎีครับ เลยอยากรู้ว่าทำไมเป็นอย่างงี้ได้ไง

In reply to อมรวิทย์

ตอบ: คะแนนทฤษฎีหาย

by System -

ถึงนักศึกษาทุกท่าน ที่เข้าสอบ e-testting

�เนื่องด้วยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนได้ทำการทดสอบ e-testting และได้ประกาศผลสอบ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าได้ข้อมูลของนักศึกษาบางคนตกหล่น เนื่องจากสาเหตุ การ upload file เข้าระบบ บน server ของนักศึกษาบางท่านมาไม่ครบ สาเหตุเกิดจากการไม่เข้าใจวิธีการส่งข้อสอบ ทางสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนจึงได้ทำการค้นหา file ข้อมูลให้เพิ่มเติม� แล้วได้ทำการ update ผลการสอบให้ใหม่� จึงขอให้นักศึกษาเข้ามาดูผลการสอบใหม่ได้ที่� http://learning.kku.ac.th/check_kku

นักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ผ่านการทดสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบซ่อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ http://learning.kku.ac.th/ems/� ตั้งแต่วันที่ 24� มกราคม 2550� ถึงวันที่ 26 มกราคม 2550 เวลา 12.00 น.

������������������������������������������������������������������������������������������������������� จึงแจ้งมาเพื่อทราบ�����
���������������������������������������������������������������������������������������������� สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน