กระดานข่าวการใช้งาน

แบบนี้ซ่อมยังไงครับ

ตอบ: แบบนี้ซ่อมยังไงครับ

System
Number of replies: 0

ให้สมัครสอบซ่อมทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ ส่วนปฏิบัติให้เตรียมสอบ set 2 ใหม่ก็คือ Word และ Excel� ส่วน set 3� ผ่านแล้วครับหากไม่เข้าใจอย่างไรให้ศึกษาได้จากคู่มือหลักสูตร ฯ