กระดานข่าวการใช้งาน

ยังไม่ได้คะแนนภาคปฏิบัติ

ยังไม่ได้คะแนนภาคปฏิบัติ

- ฐณวัฒน์ の投稿
返信数: 1
ผมลงทะเบียนและสอบภาคปฏิบัติในวันที่ 15 มกราคม 2550 ซึ่งผมก็มาสอบแต่คะแนนปฏบัติตอนนี้ยังไม่ได้ครับ
ฐณวัฒน์ への返信

ตอบ: ยังไม่ได้คะแนนภาคปฏิบัติ

- สามารถ の投稿

คุณ ณัษฐพงศ์ สัจจาวาณิชย์ ครับทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบระบบรายงานผลการสอบปฏิบัติของคุณแล้ว� พบว่าคุณไม่ทำการ upload ไฟล์ข้อสอบเข้าระบบ
ให้คุณอ่านคู่มือหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถคอมฯ หน้า38� ที่ทางสำนักได้แจกให้ในวันที่ชำระค่าสอบ

ให้คุณลงสมัครสอบซ่อมและปฏิบัติตามคู่มือหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถคอมฯ ให้ถูกต้อง