ข่าวและประกาศ

ปิดการใช้ระบบ e-Learning ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ

ปิดการใช้ระบบ e-Learning ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ

ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี -
回帖数:0
เรียน ผู้ใช้ระบบ e-Learning ทุกท่าน

ด้วยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน จะดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโดยการติดตั้งเซิฟเวอร์เพิ่มเติมและขยายพื้นที่เก็บข้อมูลรายวิชา ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ซึ่งในระหว่างการดำเนินการนั้น จำเป็นต้องปิดการใช้งานระบบชั่วคราวในวันดังกล่าว จึงใคร่ขอความกรุณาอาจารย์ผู้สอนงดกิจกรรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning เช่น การกำหนดวันส่งงาน หรือการสอนผ่านระบบ ในวันดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ตาม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนจะเร่งดำเนินการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและเปิดใช้งานระบบตามปกติทันทีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน