ข่าวและประกาศ

ระบบ e-Learning เป็นปกติแล้ว

ระบบ e-Learning เป็นปกติแล้ว

by ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี -
Number of replies: 0
จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับ server ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึง e-Learning นั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พบสาเหตุของปัญหาและทำการแก้ไขแล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 จึงใคร่ขอขอบคุณทีมงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พยายามแก้ไขมาโดยตลอด และขออภัยผู้ใช้ระบบ e-Learning ด้วยครับ

อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาข้อขัดข้องใดที่อาจจะเกิดขึ้นอีก ใคร่ขอความกรุณาผู้ใช้ทุกท่านแจ้ง สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน (ilti@kku.ac.th) เพื่อแก้ไขด้วยครับ

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะและกำลังใจในการแก้ปัญหามาโดยตลอดครับ

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน