ข่าวและประกาศ

ความคืบหน้าการแก้ปัญหาเครือข่ายที่เชื่อมต่อ e-Learning

ความคืบหน้าการแก้ปัญหาเครือข่ายที่เชื่อมต่อ e-Learning

- ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี の投稿
返信数: 0
ตามที่ระบบ e-Learning ซึ่งเป็นระบบหนึ่งซึ่งมีการใช้งานในปริมาณมาก ได้ทำงานช้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ดำเนินการแก้ปัญหามาโดยตลอดร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจาก server ของระบบ e-Learning (http://e-learning.kku.ac.th) แต่เป็นปัญหาจากเครือข่ายที่เชื่อมต่อเข้ากับ server โดยได้รับแจ้งจากทางศูนย์คอมพิวเตอร์ดังนี้
  1. ปัญหาไวรัส ซึ่งระบาดเป็นระยะๆ ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ง่าย โดยใคร่ขอให้อาจารย์และนักศึกษาใช้ Windows ที่ถูกต้องและ update ได้ (สำหรับอาจารย์ download ได้ที่ http://kkusoftware.kku.net) และติดตั้ง Antivirus ที่มหาวิทยาลัยจัดหาไว้ให้
  2. ปัญหา firewall ของศูนย์คอมพิวเตอร์ขัดข้อง ซึ่งทำให้การเข้าใช้งานระบบจากเครือข่ายนอกมหาวิทยาลัย ช้าลง ซึ่งจุดนี้น่าจะเป็นปัญหาหลัก โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข
อย่างไรก็ตามสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ต้องขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย