กระดานข่าวการใช้งาน


กระทู้ถาม-ตอบปัญหาในการใช้งานระบบ เท่านั้น.. Admin จะทำการลบกระทู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออก
หากเป็นกระทู้เกี่ยวข้องกับรายวิชากรุณาตั้งกระทู้ในรายวิชานั้น ๆ

ဆွေးနွေးပွဲ စာရင်း။ ဆွေးနွေးပွဲ 48 ရှိ 35 ကို ဖော်ပြခြင်း။
Status Discussion မှ စတင်သော နောက်ဆုံးပိုစ့် အကြောင်းပြန်မှုများ ညွှန်ကြားချက်များ
Picture of เพียงตา สาตรักษ์
เพียงตา สาตรักษ์
Picture of เพียงตา สาตรักษ์
เพียงตา สาตรักษ์
2
000130
Picture of ธนพร
ธนพร
Picture of ธนพร
ธนพร
0
Sorry, but you need to be part of a group to see this forum.
Picture of วัชรพงษ์
วัชรพงษ์
Picture of วัชรพงษ์
วัชรพงษ์
0
Picture of วัชรพงษ์
วัชรพงษ์
Picture of วัชรพงษ์
วัชรพงษ์
0
สมัครสอบแล้วหรอครับ
Picture of พัทยา
พัทยา
Picture of พัทยา
พัทยา
0
Picture of ผดุงเกียรติ จุฑากาญจนา
ผดุงเกียรติ จุฑากาญจนา
Picture of ผดุงเกียรติ จุฑากาญจนา
ผดุงเกียรติ จุฑากาญจนา
0
Picture of อาทิตย์
อาทิตย์
Picture of อาทิตย์
อาทิตย์
0
...?...
Picture of อาทิตย์
อาทิตย์
Picture of อาทิตย์
อาทิตย์
0
Picture of วารีรัตน์
วารีรัตน์
Picture of วารีรัตน์
วารีรัตน์
0
Picture of วสนันทน์
วสนันทน์
Picture of วสนันทน์
วสนันทน์
0
Picture of กุลวดี
กุลวดี
Picture of ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี
ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี
1
ลงวิชา412141ยังไงค่ะ
Picture of กุลวดี
กุลวดี
Picture of กุลวดี
กุลวดี
0
เกิดปัญหาค่ะ
Picture of ปวิชยา
ปวิชยา
Picture of ปวิชยา
ปวิชยา
0
เพิ่มรายวิชา
Picture of นิ่ม
นิ่ม
Picture of นิ่ม
นิ่ม
2
ขอถอนวิชาเรียนค่ะ
Picture of พรสวรรค์
พรสวรรค์
Picture of พรสวรรค์
พรสวรรค์
0
Picture of พุทธิดา
พุทธิดา
Picture of สามารถ
สามารถ
1
Picture of ปวีณา
ปวีณา
Picture of สามารถ
สามารถ
1
Good afternoon.
Picture of ฐิตารีย์
ฐิตารีย์
Picture of ฐิตารีย์
ฐิตารีย์
0
Picture of ฐณวัฒน์
ฐณวัฒน์
Picture of สามารถ
สามารถ
1
แบบนี้ซ่อมยังไงครับ
Picture of เชิดชัย
เชิดชัย
1
ลงทะเบียนสอบซ่อม
Picture of วิลาสินี
วิลาสินี
3
หมดเขตสมัคร ?
Picture of หทัยภูมิ
หทัยภูมิ
1
Picture of ธนาพร
ธนาพร
Picture of สามารถ
สามารถ
1
Picture of อัษฎางค์
อัษฎางค์
Picture of สามารถ
สามารถ
1
ลงวันสอบผิด
Picture of ธนนท์
ธนนท์
1
คะแนนทฤษฎีหาย
Picture of อมรวิทย์
อมรวิทย์
1
Picture of จุฬารัตน์
จุฬารัตน์
2
Picture of นัยชน
นัยชน
Picture of สามารถ
สามารถ
1
รบกวนค่า
Picture of อาจารย์ศิวัตรา
อาจารย์ศิวัตรา
Picture of อาจารย์ศิวัตรา
อาจารย์ศิวัตรา
2
ผู้รู้ตอบด้วยคับ
Picture of รณยุทธ
รณยุทธ
Picture of ฉัตรชัย
ฉัตรชัย
2
การตั้งรายวิชา
Picture of ผศ.พลสัณห์ มหาขันธ์
ผศ.พลสัณห์ มหาขันธ์
Picture of ผศ.คมศร ลมไธสง
ผศ.คมศร ลมไธสง
1
ขอแนะนำตัวครับ
Picture of ผศ.คมศร ลมไธสง
ผศ.คมศร ลมไธสง
Picture of ผศ.คมศร ลมไธสง
ผศ.คมศร ลมไธสง
0
Picture of System
System
0
Picture of สามารถ
สามารถ
Picture of คมสันต์
คมสันต์
1
การใช้งานระบบ Learning.kku.ac.th
Picture of System
System
0