กระดานข่าวการใช้งาน


กระทู้ถาม-ตอบปัญหาในการใช้งานระบบ เท่านั้น.. Admin จะทำการลบกระทู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออก
หากเป็นกระทู้เกี่ยวข้องกับรายวิชากรุณาตั้งกระทู้ในรายวิชานั้น ๆ

ဆွေးနွေးပွဲ စာရင်း။ ဆွေးနွေးပွဲ 48 ရှိ 35 ကို ဖော်ပြခြင်း။
အခြေအနေ ဆွေးနွေးမှု မှ စတင်သော နောက်ဆုံးပိုစ့် အကြောင်းပြန်မှုများ ညွှန်ကြားချက်များ
เพียงตา สาตรักษ์ ၏ ရုပ်ပုံ
เพียงตา สาตรักษ์
เพียงตา สาตรักษ์ ၏ ရုပ်ပုံ
เพียงตา สาตรักษ์
2
000130
ธนพร ၏ ရုပ်ပုံ
ธนพร
ธนพร ၏ ရုပ်ပုံ
ธนพร
0
Sorry, but you need to be part of a group to see this forum.
วัชรพงษ์ ၏ ရုပ်ပုံ
วัชรพงษ์
วัชรพงษ์ ၏ ရုပ်ပုံ
วัชรพงษ์
0
วัชรพงษ์ ၏ ရုပ်ပုံ
วัชรพงษ์
วัชรพงษ์ ၏ ရုပ်ပုံ
วัชรพงษ์
0
สมัครสอบแล้วหรอครับ
พัทยา ၏ ရုပ်ပုံ
พัทยา
พัทยา ၏ ရုပ်ပုံ
พัทยา
0
ผดุงเกียรติ จุฑากาญจนา ၏ ရုပ်ပုံ
ผดุงเกียรติ จุฑากาญจนา
ผดุงเกียรติ จุฑากาญจนา ၏ ရုပ်ပုံ
ผดุงเกียรติ จุฑากาญจนา
0
อาทิตย์ ၏ ရုပ်ပုံ
อาทิตย์
อาทิตย์ ၏ ရုပ်ပုံ
อาทิตย์
0
...?...
อาทิตย์ ၏ ရုပ်ပုံ
อาทิตย์
อาทิตย์ ၏ ရုပ်ပုံ
อาทิตย์
0
วารีรัตน์ ၏ ရုပ်ပုံ
วารีรัตน์
วารีรัตน์ ၏ ရုပ်ပုံ
วารีรัตน์
0
วสนันทน์ ၏ ရုပ်ပုံ
วสนันทน์
วสนันทน์ ၏ ရုပ်ပုံ
วสนันทน์
0
กุลวดี ၏ ရုပ်ပုံ
กุลวดี
ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี ၏ ရုပ်ပုံ
ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี
1
ลงวิชา412141ยังไงค่ะ
กุลวดี ၏ ရုပ်ပုံ
กุลวดี
กุลวดี ၏ ရုပ်ပုံ
กุลวดี
0
เกิดปัญหาค่ะ
ปวิชยา ၏ ရုပ်ပုံ
ปวิชยา
ปวิชยา ၏ ရုပ်ပုံ
ปวิชยา
0
เพิ่มรายวิชา
นิ่ม ၏ ရုပ်ပုံ
นิ่ม
นิ่ม ၏ ရုပ်ပုံ
นิ่ม
2
ขอถอนวิชาเรียนค่ะ
พรสวรรค์ ၏ ရုပ်ပုံ
พรสวรรค์
พรสวรรค์ ၏ ရုပ်ပုံ
พรสวรรค์
0
พุทธิดา ၏ ရုပ်ပုံ
พุทธิดา
สามารถ ၏ ရုပ်ပုံ
สามารถ
1
ปวีณา ၏ ရုပ်ပုံ
ปวีณา
สามารถ ၏ ရုပ်ပုံ
สามารถ
1
Good afternoon.
ฐิตารีย์ ၏ ရုပ်ပုံ
ฐิตารีย์
ฐิตารีย์ ၏ ရုပ်ပုံ
ฐิตารีย์
0
ฐณวัฒน์ ၏ ရုပ်ပုံ
ฐณวัฒน์
สามารถ ၏ ရုပ်ပုံ
สามารถ
1
แบบนี้ซ่อมยังไงครับ
เชิดชัย ၏ ရုပ်ပုံ
เชิดชัย
1
ลงทะเบียนสอบซ่อม
วิลาสินี ၏ ရုပ်ပုံ
วิลาสินี
3
หมดเขตสมัคร ?
หทัยภูมิ ၏ ရုပ်ပုံ
หทัยภูมิ
1
ธนาพร ၏ ရုပ်ပုံ
ธนาพร
สามารถ ၏ ရုပ်ပုံ
สามารถ
1
อัษฎางค์ ၏ ရုပ်ပုံ
อัษฎางค์
สามารถ ၏ ရုပ်ပုံ
สามารถ
1
ลงวันสอบผิด
ธนนท์ ၏ ရုပ်ပုံ
ธนนท์
1
คะแนนทฤษฎีหาย
อมรวิทย์ ၏ ရုပ်ပုံ
อมรวิทย์
1
จุฬารัตน์ ၏ ရုပ်ပုံ
จุฬารัตน์
2
นัยชน ၏ ရုပ်ပုံ
นัยชน
สามารถ ၏ ရုပ်ပုံ
สามารถ
1
รบกวนค่า
อาจารย์ศิวัตรา ၏ ရုပ်ပုံ
อาจารย์ศิวัตรา
อาจารย์ศิวัตรา ၏ ရုပ်ပုံ
อาจารย์ศิวัตรา
2
ผู้รู้ตอบด้วยคับ
รณยุทธ ၏ ရုပ်ပုံ
รณยุทธ
ฉัตรชัย ၏ ရုပ်ပုံ
ฉัตรชัย
2
การตั้งรายวิชา
ผศ.พลสัณห์ มหาขันธ์ ၏ ရုပ်ပုံ
ผศ.พลสัณห์ มหาขันธ์
รศ.คมศร ลมไธสง ၏ ရုပ်ပုံ
รศ.คมศร ลมไธสง
1
ขอแนะนำตัวครับ
รศ.คมศร ลมไธสง ၏ ရုပ်ပုံ
รศ.คมศร ลมไธสง
รศ.คมศร ลมไธสง ၏ ရုပ်ပုံ
รศ.คมศร ลมไธสง
0
System ၏ ရုပ်ပုံ
System
0
สามารถ ၏ ရုပ်ပုံ
สามารถ
คมสันต์ ၏ ရုပ်ပုံ
คมสันต์
1
การใช้งานระบบ Learning.kku.ac.th
System ၏ ရုပ်ပုံ
System
0